Trainingen

Voor onderstaande onderwerpen kunt u contact met mij opnemen. Wanneer u een ander onderwerp in gedachten heeft denk ik graag met u mee hoe we daar invulling aan kunnen geven.

Life-model trainingspakket van 6 interactieve trainingen (meer informatie over het Life-model en de Immanuel benadering vindt u op de pagina Prepare 4 Joy)

 • Training 1: Ontwikkeling van de baby, kind, (jong)-volwassene en oudere en de vrucht hiervan.
 • Training 2: Het ontstaan van trauma’s en de “zure vrucht” hiervan op de ontwikkeling.
 • Training 3: de rol van een vreugdevolle gemeenschap in het herstel van het individu. (horizontale relaties)
 • Training 4: de rol van de “Immanuel benadering” in het herstel van het individu. (relatie met God)
 • Training 5 & 6: Praktische oefeningen van de benoemde vaardigheden uit Training 3 en 4.

Verslaving: (drugs, alcohol, internet, games, porno, seks)

 • Het ontstaan van verslaving en de invloed daarvan op de ontwikkeling
 • Welke invloed heeft verslaving op de hersenen
 • Herstel van verslaving

Psychische stoornissen:

 • Depressie (ontstaan en behandelmethodes)
 • Angst (ontstaan en behandelmethodes)
 • Persoonlijkheidsstoornissen (ontstaan en behandelmethodes)
 • Dissociatieve stoornis (ontstaan en behandelmethodes)

Ondersteuning pastoraal team:

 • Gesprekstechnieken
 • Ziektewinst (voordelen van ziekte)
 • Medeafhankelijkheid
 • Grenzen en betrokkenheid

Overige onderwerpen:

 • De relatie tussen psychologie, geloof en wetenschap
 • Hechtingsproblematiek
 • De ontwikkeling van de hersenen en de invloed van verschillende hersendelen en neurotransmitters op ons functioneren
 • Occultisme en satanisme (bewustwording van de geestelijke wereld)
 • Bevrijdingspastoraat

Voor de tarieven kijkt u bij de pagina Tarieven&Contact