Therapie

Afhankelijk van de hulpvraag en ingeschatte hulp-behoefte kan er gekozen worden uit verschillende soorten trajecten. In het kennismakingsgesprek gaan we kijken welke vorm voor u van toepassing is.

Therapie

Voor verschillende psychische klachten is therapie een optie. Bij therapie vind er een uitgebreid intake-gesprek plaats waarin we gaan formuleren wat de psychische problematiek is (een diagnose stellen). Als de diagnose is gesteld gaan we met elkaar een behandelplan opstellen waarbij we doelen gaan stellen. De geestelijke dimensie wordt hier bewust in meegenomen. Ook maken we gebruik van psychologische vragenlijsten om ‘objectief’ te kunnen bijhouden of de klachten ook daadwerkelijk verminderen.Bij therapie word er zo nodig een BIG-geregistreerde hulpverlener bij het traject betrokken.

Voor onderstaande klachten kunt u contact met mij opnemen. Voor de tarieven kijkt u bij de pagina Tarieven&Contact

 • verslavingsproblematiek, aan een stof of gedraging
 • angsten
 • trauma’s
 • depressie, somberheid
 • overspannenheid, ‘burnout’
 • werk- en studieproblemen, werkloosheid
 • verwerkingsproblemen door ziekte of verlies van een naaste
 • relatieproblemen
 • ‘vage’ lichamelijke klachten (hoofdpijn, maagpijn)
 • dwangmatig handelen of gedachten die terugkomen
 • problemen met vriendschappen
 • levensvragen en zingeving